051-3811068

تولیدکننده ادوات کشاورزی

محصولات سمپاش

سمپاش پشتی شارژی​ مدل420

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش پشتی موتوری​ اتومایزر مدل423

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش پشتی موتوری​ لانس دار مدل433

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش پشتی تلمبه ای​ مدل432

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش شارژی​ تک میکرونر مدل401

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش شارژی سه میکرونر مدل403

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش زنبه ای با موتور6/5 اسب​

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش زنبه ای پرتال با موتور26 سی سی​

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش فرغونی با موتور6/5 اسب​

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش زنبه ای با موتور6/5 اسب​

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

سمپاش زنبه ای پرتال با موتور43 سی سی​

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

اطلاعات تماس

مشهد-کیلومتر یک جاده قدیم نیشابور خیابان رباط طرق

051-33811068 (10 خط)

051-33817480

 a.mosavi.shakhes@gmail.com 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید: