051-3811068

تولیدکننده ادوات کشاورزی

محصولات دمنده هوا

دستگاه موتوری دمنده هوا

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه
حجم موتور:40سی سی
طول دستگاه:180سانتی متر

اطلاعات تماس

مشهد-کیلومتر یک جاده قدیم نیشابور خیابان رباط طرق

051-33811068 (10 خط)

051-33817480

 a.mosavi.shakhes@gmail.com 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید: