فارسی | English

علفتراش دوشی52سی سی طرح KNC

نوع موتور:تک سیلندر دوزمانه

حجم موتور:52سی سی

طول دستگاه:180سانتی متر

نوع سوخت:مخلوط بنزین و روغن

نوع کاربراتور:دیافراگمی

حجم مخزن بنزین:1/3لیتر

وزن خالص:9کیلوگرم

نوع استارت:هندل دستی

سرعت موتوردر حالت بی باری:2000دور

سرعت موتور در حالت پرباری:8500دور

 

استفاده نادرست یا غیرمحتاطانه از ماشین علف زن می تواندآنرا به ابزاری خطر ناک تبدیل نماید که قادر است جراحات جدی برای کاربر یا دیگران به بار اورد بنابراین هنگام بکارگیری ماشین علف زن،استفاده از وسائل محافظتی الزامی است. 

  

الف) دستگاه را از کارتن خارج نمایید

ب)قطعات موجود را در محل مربوطه نصب نمایید

ج)سوار کردن دسته Uشکل

د) دستهU شکل را درون قلاب ها قرارداده و با چهار پیچ محکم نمایید

ه)کمربند را بپوشید و دستگاه را در قلاب مربوطه آویزان کنید