فارسی | English

سمپاش پشتی تلمبه ای مدل485/475/435/425

سمپاش پشتی تلمبه ای شاخص به نحوی طراحی شده است که برای پاشش سموم در مزارع باغداری،باغبانی،پرورش انگور و جنگل داری مناسب می باشد.لطفا هنگام استفاده از  سمپاش،تمام مقررات مربوط به جلوگیری و ممانعت از بروز حوادث در نظر گرفته شده و تمام احتیاط های لازم مربوط به سلامتی و ایمنی رعایت گردد.

ازسموم تایید شده برای حفاظت گیاه استفاده کنید در غیر اینصورت ممکن است به مرور زمان تاثیر نامطلوب برای دستگاه به بار آورد و یا به اشخاص،حیوانات و محیط زیست صدمه وارد نمایید.