فارسی | English

سمپاش موتوری لانس دار مدل433

از نظر تکنیکی فشار لازم این سم پاش توسط یک موتور دو زمانه تامین می شود وجزو سم پاش های محلول تحت فشار محسوب می گردد.لانس و سرلانس آن قابلیت تغییر در زاویه پاشش و قطر قطرات محلول سم را نیز دارد.همچنین باتوجه به ثابت بودن فشار می توان آن را به بوم و نازل مجزه کرد تا برروی محصولات باغی و زراعی نیز استفاده شود.

نوع موتور:تک سیلندر دو زمانه

حجم سیلندر:25سی سی 

قطرداخل سیلندر:34میلیمتر

قدرت موتور:یک اسب 0/7کیلو وات

حجم مخزن بنزین:1/5لیتر

نوع سوخت:مخلوط بنزین با روغن

حجم مخزن سم: 25لیتر

وزن خالص: 8/8 کیلوگرم

نوع استارت:هندل دستی

نوع کاربراتور:دیافراگمی