فارسی | English

دمنده موتوری هوا مدل 405

 نوع موتور:تک سیلندر 2زمانه

حجم سیلندر:70سی سی

قطر داخلی سیلندر:48میلیمتر

قدرت موتور:3/5اسب

حجم مخزن بنزین:1/5لیتر

حج هوا برای نازل:1150مترمکعب در ساعت

سرعت خروج هوا:100متر بر ثانیه

ارتفاع:500میلیمتر

عمق:310میلیمتر

وزن خالص:9/5کیلوگرم

نوع استارت:هندل دستی

نوع کاربراتور:شناور